„Oblicza kwarcu” – wystawa kolekcji Lecha Darskiego