„Muzyczne (ko)repetycje” – Zespół Breakout i europejska fala bluesa