Muzyczne (ko)repetycje – Stanisław Moniuszko i polska pieśń romantyczna