Muzyczne (ko)repetycje – Scott Joplin – pierwszy kompozytor jazzu