Muzyczne (ko)repetycje – „Rok Feliksa Nowowiejskiego. Potrzeba, nadzieje i szanse promocji muzyki największego kompozytora Warmii”