„Muzyczne (ko)repetycje” – Polska śpiewa piosenki, pieśni i przeboje