Muzyczne (ko)repetycje – „Orkiestra symfoniczna w kulturze muzycznej – w 70-lecie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.”