Muzyczne (ko)repetycje – Od Straussa do Ellingtona. Jak poważna może być muzyka popularna.