Muzyczne (ko)repetycje – Narodziny klasycyzmu – w 300. Rocznicę urodzin Carla Philippa Emanuela Bacha