Muzyczne (ko)repetycje: Muzyka jest dobra na wszystko