Muzyczne (ko)repetycje: Muzyka Izraela – między tradycją a nowoczesnością