Muzyczne (ko)repetycje – Muzyka i przesłanie. Jazz w okresie międzywojennym