Muzyczne (ko)repetycje – Muzyka buntu. Co łączy pokolenie Woodstock z tradycją romantyczną.