Muzyczne (ko)repetycje – Harmonia sfer i klasycyzm. Dźwięk i czas jako wymiary muzyki