„Mówki bez mufki. Emilia Sukertowa-Biedrawina o sobie” – słuchowisko biograficzne