Michał Kajka – mazurski poeta języka polskiego Wieczór zamkowy w 150 rocznicę urodzin poety.