Mariola Żylińska-Jestadt – „Wielowarstwowość egzystencji”