Marcelina Chodyniecka-Kuberska – „Olsztyn-tożsamość”