Małgorzata Smieszek-Leszczyńska – „Proszę Państwa”