Małgorzata Smieszek-Leszczyńska – „Od Hawany do Panamy”