Małgorzata Bojarska-Waszczuk – „Kamienie. Drogowskazy na dawnych traktach”