Magdalena Kaczorek i Barbara Mróz – “Wyrazy utrwalone”