„Lidzbark Warmiński – Dwa oblicza – od przeszłości do teraźniejszości w słowie i obrazie”