„Legendy Olsztyna – obrazem i słowem” pt.: „Biskup Jan Dantyszek w Olsztynie 1538”