“Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?”. Zajęcia regionalne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie