“Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?”. Zajęcia regionalne dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie