Konsultacje dotyczące gromadzenia i opracowania Dokumentów Życia Społecznego w bibliotece publicznej