Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? – grafiki Anny Perłowskiej-Weiser