Jubileusz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego