„Jego oczami” – spotkanie z Kazimierzem Tischnerem