Grzegorz Wadowski – „Fotoreportaż i współczesna fotografia prasowa”