EKObiblioteka: ekologiczne środki czystości, warsztaty