„Jak mówić i pisać poprawnie i skutecznie. Komunikacja formalna i nieformalna w instytucjach użyteczności publicznej” – szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego