„Działalność informacyjno-bibliograficzna biblioteki publicznej” – Cykl szkoleń dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w bibliotece publicznej