dr hab. Zbigniew Anculewicz “W kręgu olsztyńskich cenzorów”