Dotykanie dźwięku – performatywna instalacja dźwiękowa