„Dostępność w bibliotece – obsługa użytkowników z niepełnosprawnościami” – szkolenie online dla pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego