Budowanie kukiełek i lalek oraz ich animowanie i wykorzystanie w działaniach biblioteki