„Biblioterapia oraz doradztwo edukacyjne dla osób dorosłych w bibliotece” – szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego