Barbara Kokoryn – …otwarte okno Twojego istnienia…