„Ameryka w twojej bibliotece” – Otwarcie Centrum Kultury i Informacji