Adam Zaborowski “Zachwiania duszy czyli przemienienie”