5. Międzynarodowy Salon Fotograficzny Martwa natura w fotografii. Częstochowa 2011