100. rocznicy nawiązania relacji polsko-amerykańskich