Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Wizyta studyjna do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie organizuje wizytę studyjną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, która odbędzie się 24.07.2019 r. (środa). Wyjazd spod siedziby WBP w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 o godz. 10:00. Planowany powrót do Olsztyna do godziny 14:00.

Od lutego br. GBP w Świątkach mieści się w nowo wybudowanej siedzibie, na którą biblioteka pozyskała środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Za podejmowane działania i inicjatywy w roku 2018 GBP w Świątkach uhonorowana została tytułem „Bibliotheca Bona Dekady” w kategorii bibliotek wiejskich, a także po raz kolejny zajęła czołowe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek, ogłoszonym przez Instytut Książki oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 17.07.2019 roku. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.