Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallBartek Niewiadomski  „Gwiazdy rocka i ekranu”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN)

Zapraszamy na szkolenie Deskryptory Biblioteki Narodowej, które odbędzie się 7.06.2019 r. (godz. 10.00-14.00). Jest ono skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę nt. zasad rzeczowego opracowania materiałów bibliotecznych przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN) oraz wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennej pracy w bibliotece.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego on-line do 31 maja 2019 r.

Oferta szkoleniowa

Formularz zgłoszeniowy


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 21.02.2020 r.