Do pobrania Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoGaleria Stary Ratusz„60 lat podwodnej przygody Alicji i Janusza Dramiskich”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenia z programowania dla bibliotekarzy – „Zaprogramuj przyszłość”

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, realizatorzy projektu „Zaprogramuj przyszłość”, zapraszają pracowników publicznych bibliotek, zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wybranych powiatów, na bezpłatne szkolenia z programowania.

W ramach „Zaprogramuj przyszłość” organizatorzy proponują 32-godzinne szkolenie (II zjazdy weekendowe, drugi we wrześniu), uczestnictwo w webinariach, dostęp do materiałów dydaktycznych, w tym scenariuszy lekcji, oraz dużą dawkę inspiracji, jak uczyć poprzez zabawę. Przybliżą metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz podpowiedzą, jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. Zachęcą również do wspierania nauczycieli w działaniach na rzecz aktywizacji cyfrowej dzieci.

Sprawdź, czy projekt obejmuje Twój powiat i zgłoś swój udział. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj: http://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/formularz-edukatorzy

Powiaty, które obejmuje projekt, program i terminy szkoleń znajdziesz tutaj: https://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/edukatorzy

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.02.

By uczestniczyć w szkoleniach nie są wymagane umiejętności informatyczne.

Czym jest Zaprogramuj przyszłość?
„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów (pracowników publicznych bibliotek, ośrodków kultury i placówek doskonalenia nauczycieli), w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych. Ponad 19 000 dzieci z małych miejscowości i wsi nauczy się programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce.

„Zaprogramuj Przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Więcej o projekcie: https://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl

Fanpage projektu: www.fb.com/ZaprogramujPrzyszlosc

Zaprogramuj przyszłość

Zaprogramuj przyszłość

Zaprogramuj przyszłość

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, biuro: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019 r.