Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallJarosaw Bujny – „ENDPOSTERS by BUJNY”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Baner projektu ACADEMICA

ACADEMICA - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych


Co to jest Academica?
To cyfrowa baza książek i artykułów naukowych.

Co oferuje Academica?
Academica oferuje użytkownikom dostęp pełnotekstowy do zeskanowanych egzemplarzy znajdujących się na terenie całego kraju. Możliwe jest to dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych.

Kto może korzystać z bazy Academica?
Dostęp do bazy mogą uzyskać czytelnicy polskich bibliotek naukowych oraz publicznych.

Gdzie skorzystać z bazy Academica?
Korzystanie z materiałów możliwe jest za pośrednictwem terminala, czyli komputera znajdującego się na terenie biblioteki, a przeznaczonego tylko do tego celu. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie terminal znajduje się w budynku Starego Ratusza (w Sali Informatorium na I piętrze) i dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

Jak zostać użytkownikiem bazy Academica?
Aby korzystać z zasobów bazy Academica należy zgłosić się do osoby obsługującej terminal w danej bibliotece. Przy użyciu numeru karty bibliotecznej czytelnika możliwe będzie założenie konta użytkownika i zalogowanie się do bazy. Dostęp jest całkowicie bezpłatny.

Jakie zbiory zawiera Academica?
Baz zawiera cyfrowe wersje publikacji naukowych, które zostały wybrane przez ekspertów rekomendowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej spośród 170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach bibliotek naukowych i akademickich.

Czy można kopiować materiały z bazy Academica?
Użytkownik może oglądać i czytać wszystkie materiały. Część plików cyfrowych dostępna jest w tzw. wolnym dostępie. Część jednak objęta jest ochroną prawną, nie jest zatem możliwe ich kopiowanie ani drukowanie. Nie jest też możliwe nieświadome złamanie prawa, ponieważ rodzaj prezentowanego materiału oraz jego status jest czytelnie oznaczony, a sam dokument zabezpieczony.

Kto jest autorem bazy Academica?
Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Więcej na temat projektu: http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/cyfrowa-biblioteka-publikacji-naukowych-academica


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 29.05.2020 r.