Mein ökologisches Bilderwörterbuch – konkurs plastyczno-językowy