Lokalny
Punkt
Informacji
Europejskiej

UNIA EUROPEJSKA
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

http://europa.eu/index_pl.htm -oficjalna strona Unii Europejskiej
http://euro.pap.com.pl/ - Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej
http://www.euridice.org - Europejska sieć informacji europejskiej, publikacje
http://www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - aktualności, prawo UE: najważniejsze informacje, wybór dokumentów, UE w pigułce, źródła informacji o UE i wiele innych praktycznych informacji
DOKUMENTY UE

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm Eur-Lex - portal prawny UE (polska wersja językowa)
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl Pre-Lex - monitoring procesu decyzyjnego (polska wersja językowa)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/ OEIL - Legislacyjne Obserwatorium Parlamentu Europejskiego (angielska wersja językowa)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/ CCVISTA - baza tłumaczeń UE (angielska wersja językowa)
http://publications.europa.eu/index_pl.htm Dziennik Urzędowy UE w języku polskim
http://www.ukie.gov.pl/dtc.nsf Baza tłumaczeń UKIE (akty prawne UE do 1 maja 2004 r.)
http://www1.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/63f4ba8d895ed641c1256fc100398080?open Dokumenty poszczególnych instytucji
MŁODZIEŻ - STUDIA - PRACA - KARIERA

http://www.youth.org.pl - Program Młodzież - Narodowa Agencja Programu; wymiana młodzieży w krajach członkowskich Unii Europejskiej, seminaria, szkolenia
http://www.socrates.org.pl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
http://www.eures.praca.gov.pl - Sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia w Polsce i ich partnerów na międzynarodowym rynku pracy. Prawo, oferty pracy, doradcy, okresy przejściowe.
http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pl - Europejska strona EURES: szczegółowe informacje na temat życia i pracy w poszczególnych krajach, katalog pracodawców, oferty pracy, pomoc i wiele innych
http://www.europa.korba.pl- edukacja i kariera polskiej młodzieży w Unii Europejskiej, stypendia, studia, praca w krajach Unii
Od 2002 roku w naszej bibliotece istnieje Lokalny Punkt Informacji Europejskiej. Poniżej zamieściliśmy pozycje, które posiadamy w swoich zbiorach.

1. ADAMSKI, DARIUSZ
Europejskie prawo łączności elektronicznej : telefonia, telewizja, internet / Dariusz Adamski. -Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, cop. 2005. - 351 s.; 24 cm.
Bibliogr. s. 332-351.
ISBN 83-87611 -87-5

2.AHLT, MICHAEL
Prawo europejskie / Michael Ahlt, Maciej Szpunar. - Wyd. 4. - Warszawa : "C.H. Beck", 2005. -XVI, 287 s.; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze) Indeks.
ISBN 83-7387-423-2

3. AMIN, SHAK1R MAHMOUD
Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Shakir Mahmoud Amin, Janusz Justyński. - Wyd. 2. -Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 221, [1] s. :mapa ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-87673-71-4

4. ANIOŁ, WŁODZIMIERZ
Polityka socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. -174, [2] s.; 20 cm. - (Unia Europejska)
Bibliogr. s. 169-173
ISBN 83-7059-649-5

Barcik J.
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Jacek Barcik. - Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2008. - 484 s. ; 24 cm

Bąk S.
Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej / Stanisław Andrzej Bąk. - Warszawa: "Difin"", 2007. - 199 s. : wykr. ; 23 cm.. - Bibliogr.

5. BERBEKA, JADWIGA
Analiza wpływu koszt6w wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce / [aut. Jadwiga Berbeka, Krzysztof Berbeka], -Warszawa: Urza.d Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 97 s.: tab., wykr.; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 83-89218-90-9

6. BIEŃKOWSKA, EWA
Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw / Ewa Bieńkowska, Cezary Kulesza. - Białystok: "Temida 2", 1997. - 149 s.; 21 cm.
ISBN 83-86137-37-1

7. Bilans
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: prezentacja wynikow prac polskich ośrodk6w badawczych / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - I88,[l]s.:il ;26cm.
Bibliogr. s. 185-189
ISBN 83-89218-36-1

8. Bilans
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. -188,[l]s.:il.;26cm.
Bibliogr.
ISBN 83-89218-36-4

9. BOYES, ROGER
Sezon na Europę. / Roger Boyes, Piotr Cywiński. - Warszawa : "Czytelnik", 2003 - 197, [2] s.; 20 cm.
ISBN 83-07-02933-3

10. BRODECKI, ZDZISŁAW (1941-)
Prawo europejskiej integracji / Zdzisław Brodecki. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000, -215 s.: il., mapy; 24 cm.
ISBN 83-88296-20-5

11. Budowanie
Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa : stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 298 s.: wykr.; 24 cm.
Bibliogr. s. 292-298
ISBN 83-87673-50-1

12. Budowanie
Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa : stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 298 s.: wyfa.; 24 cm.
Bibliogr. s. 292298
ISBN 83-87673-50-1

13. BUITENEN, PAUL VAN
Oszustwa bez tajemnic : korupcja w Unii Europejskiej / Paul van Buitenen ; [tł Zofia Lorenc-Patlewicz, Sławomir Patlewicz. - Wrocław : "Eon", 2002. - 221 s.: li.; 21 cm.
ISBN 83-916799-1-8

Bukowski, Z.
Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej / Zbigniew Bukowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. - XVI, 286 s. ; 24 cm. - Skrypty Becka. - Bibliogr. S. XIII-XVI. - Indeks

14. BURNEWICZ, JAN
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki. - Warszawa. UKJJE, 2003. - 143, [1] s.; 24 cm.
ISBN 83-89218-61 5

15. CHMIELECKA, EWA
Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki. - Warszawa: UKIE, 2003. -42 s.; 24 cm.
ISBN 83-89218.71-2

16. CHMIELECKA, EWA
Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki. - Warszawa: UKIE, 2003. -42 s.; 24 cm.
ISBN 83-89218-71-2

Cyrankowski, J.
Praca dla Polaków w Unii Europejskiej / Jakub Cyrankowski. - Gdańsk: "Harmonia", 2003. - 142, [2] s. ; 20 cm

Czernielewska-Rutkowska M.
Budżet ogólny Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Małgorzata Czernielewska-Rutkowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa Informacji Difin, 2007. - 104 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. S. 98-101, wykaz aktów normatywnych s. 102.

17. CZIOMER, ERHARD
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zybilewicz. -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 Kraków. - 364, [3] s.: il., mapy; 24 cm.
ISBN 83-01-13230-2

18. Członkostwo
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? / [aut. rozdz. Jakub Kępa et al.; red. całości Marzena Kisielewska]. - Warszawa: UKIE, 2003. - 196, [1] s.: wykr.; 26 cm.
ISBN 83-89218-85-2

19. CZUBIŃSKI, ANTONI
Europa dwudziestego wieku / Antoni Czubiński. - [Wyd. 2]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1998 - 453, [1] s.: mapy ; 21 cm.
ISBN 83-86138-42.4

20. DOLIWA-KLEPACKI, ZBIGNIEW M.
Europejska integracja gospodarcza / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Białystok : Temida 2 1996 -284, [l]s. ,24 cm.
ISBN 83-86137-23-1

21. Dostosowanie
Dostosowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Artur Nowak-Far ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Warszawa Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. - 112 s. ; 21 cm. - (Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej; 4)
ISBN 83-87611 -85-9

22. Droga
Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej / praca zbiorowa. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2000. - 125 s.; 20 cm.
ISBN 83-87174-27-0

23. DZIEWANOWSKI, KAZIMIERZ
Polityka w sercu Europy / Kazimierz Dziewanowski. - Warszawa : "Rytm", 1995. - 193,[3] s.; 21 cm.
ISBN 83-86678-09-7

24. Edukacja
Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. -Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 91 s. ; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 8)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

25. Energia
Energia, regiony, transport / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 74 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej ; 5) Btbbogr.
ISBN 83-89218-73-9

26. Europa
Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Janusza Tomaszewskiego - Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 207 s.; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2488 ISSN 0239-6661 ;)
ISBN 83-229-2349-X

27. Europa
Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej / [pod red.) Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels ; [aut. Franco Aligieri et al.] ; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. - Wyd. IV polskie. -Gliwice : "Wokół Nas", 2002. - 490 s.: il„ mapa, 21 cm Europa von A-Z Tyt. oryg.: -
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
ISBN 83-88-199-35-8

28. Europa
Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej : między dziedzictwem i przyszłością / pod red. Joachima Osińskiego ; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - 451 s. : wykr.; 24 cm. Tekst część. tł ze słowac.
ISBN 83-7378-110-2

29. Europejskie
Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie / pod red. Herberta Szurgacza Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 249, [2] s. ; 21 cm. - (Acta Umversitatis Wratislaviensis, no 2117 ISSN 0239-6661 ;)
ISBN 83-229-18844

30. GALSTER, JAN
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei / Jan Galster, Zbigniew Witkowski. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa " Dom Organizatora", 2002. - 226, [ 14] s.; 21 cm.
ISBN 83-7285-083-6

31. GALSTER, JAN
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, 1996. - 193, [7] s.; 21 cm.
ISBN 83-86850-O4-3

32. Globalizacja
Globalizacja i mtegracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki / praca zbiorowa pod red. nauk. Juliusza Kotyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 242 s.: wykr.; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-242
ISBN 83-208-1572-X

33. GŁĄBICKA, KATARZYNA
Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński. - Warszawa : "Elipsa", 2005. - 435 s. : mapy, wykr.; 24 cm.
Bibliogr. s. 427-435
ISBN 83-7151-681-9

34. GOLINOWSKA, STANISŁAWA
Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska. - [Wyd. 2], - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 222, [3] s. ; 19 cm. -(Współczesna Ekonomia)
ISBN 83-01-11261-1

35. GOŁATA, KRZYSZTOF
Droga do Brukseli / Krzysztof Gołata. - [Warszawa]: Wydaw. Rectus, 2000. - 174 s.; 21 cm.
ISBN 83-87913-90-1

36. Gospodarka
Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie / pod red. nauk. Jerzego Nowakowskiego i Anny Skowronek-Mielczarek ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - 495 s. : rys., tab., wykr.; 24 cm. Materiały z XI Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Wanszawie, 1-23 czerwca 2004, Białowieża -
Bibliogr. przy rozdz. -Tekst część ang.
ISBN 83-7378-092-0

37. GÓRZYŃSKI, MICHAŁ
Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego: mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / Michał Górzyński, Richard Woodward ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Warszawa: UKIE 2003. - 36 s.; 24 cm,
ISBN 83-89218-66-6

38. GROSSE, TOMASZ GRZEGORZ
Polityka regionalna Unii Europejskiej : przykład Grecji, Wioch, Irlandii i Polski / Tomasz Grzegorz Grosse. - Wyd. 2 uzup. i rozszerz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. - 362, [81 s ] wykr.; 24 cm.
Bibliogr. s. [329]-362 s.
ISBN 83-89817-05-5

39. HELLER, JANUSZ
Integracja Polski z Unią Europejską / Janusz Heller. - Bydgoszcz ; Olsztyn : "Branta", 2003. - 208 s.; 21 cm.
Bibliogr. s. 202-208 i przy rozdz.
ISBN 83-89073-34-X

40. Integracja
Integracja europejska / pod red. Jerzego Wosia ; [współpr. nauk. Anna Dziedzic, Justyna Musiałek] - Poznań : Wydaw. WSB, 1999. - 96 s.; 21 cm.
ISBN 83-88048 15-5

Iwanowska-Maćkowiak, M.
Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Stan prawny kwiecień 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. - XI, [1], 247 s. ; 21 cm.

41. JANKOWSKA, AGNIESZKA
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych / Agnieszka Jankowska, Robert Knopik ; red. Tomasz Kierzkowski. - Warszawa : "C.H. Becka", 2005. - XIII, [1], 513 s. : mapy kolor., wykr.; 25 cm. - (Studia Ekonomiczne / C.H. Beck.)
ISBN 83-7387-771-1

Jankowska A.
Fundusze pomocne dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności / Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski, Robert Knopik. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004. - 91 s. : wykr. ; 23 cm

42. JASUDOWICZ, TADEUSZ (1944-).
Administracja wobec praw człowieka / Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. - 159, [1] s.; 24 cm. Zawiera także tłumaczenia dokumentacji europejskiej dot. problematyki praw człowieka
ISBN 83-85709-90-8

43. JEDLECKA, WIOLETTA
Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne / Wioletta Jedlecka. - Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 191 s.; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratiskwiensis, no 2428 ISSN 0239-6661 ;). - (Acta Universitatis Wratiskwiensis. Prawo no 282 ISSN 0524-4544;) Btbliogr s 172-178
ISBN 83-229-2287-6

44. KACZMAREK, JULIAN
NATO-Europa-Polska / Julian Kaczmarek. - Wrocław : Wydaw. Atla2. - 223 s.: mapy; 21 cm.
ISBN 83-86882-69-7

45. KAMIŃSKI, IRENEUSZ C.
Prawo pochodne Unii Europejskiej / Ireneusz C. Kamiński. - Stan prawny na 1 maj 20U5 r. -Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 434 s.; 24 cm,
ISBN 83-7334-466-7

46. KAWECKA-WYRZYKOWSKA, ELŻBIETA
Polska w drodze do Unii Europejskiej / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 313 s.; 21 cm.
ISBN 83-208-1212-7

Kenig-Witkowska, M.
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky, - 3 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. - XVIII, 461 s. ; 21 cm. - Podręczniki Prawnicze, - Bibliogr. S. XVII-XVIII i przy rozdz. Indeks.

47. KISIEL, MICHAŁ
Rynek zbóż / Michał Kisiel. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. 2000. -45, [1] s.; 21 cm - (Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny)
ISBN 81-88010-72 -7

48. Kompendium
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Matuszyńska, Bohdan Grachman -Warszawa : Wydaw, Naukowe PWN, 2005. - 309, [1] s.; 21 cm. - (Kompendium Wiedzy o)
ISBN 83-01-14505-6

49. Konkurencja
Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa / Urząd Komitetu Integracii Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 87 s.; 24 cm - (O Co Pytamy Najczęściej; 4) Bsbliogr.
ISBN83-89218-73-9

50. Konsumenci
Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 82 s. ; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 6)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73=9

51. KOSIKOWSKI, CEZARY
Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Cezary Kosikowski. - Warszawa . "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis", 2005. - 373 s.; 24 cm.
ISBN 83-7334-509-4

52. KOZŁOWSKI, MACIEJ
Polska w zmieniającym się świecie / Maciej Kozłowski. - Warszawa : Fundacja Wspomagania Wsi, 1999= Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie. - 69, [1] s.; 24 cm.
ISBN 83-907277-2-2

53. KUNDERA, JAROSŁAW
Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej / Jarosław Kundera, Elżbieta Ostrowska. - Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 143 s.: err.; 21 cm. - (Acta Umversitatis Wratislaviensis, no 2091 ISSN 0239-6661 ,)
Bibliogr. s. 136-138 - Streszcz. fr.
ISBN 83-229-1789-9

54. LASOK, DOMINIK (1921-2000).
Zarys prawa Unii Europejskiej / Dominik Lasok. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. - 295, [1] s.; 24 cm.
ISBN 83-85709-79-7

55. LIS, MACIEJ (1950-).
Prawo europejskie: instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Eiiropie Maciej Lis. Cz.l, Międzynarodowe publiczne prawo Europy A -. Wrocław: Wydaw. Umweisyteta Wrocławskiego, 1998. - 110 sierr. ; 21 cm. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.)
Bibliogr. s. 105-107,akry prawne s. 108
ISBN 83-229-1842-9

Ładysz J.
Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. – Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. – 243 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-208-1768-3

56. MISZTAL-KANIA, ALEKSANDRA
Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej / Aleksandra Misztal-Kania. - Piaseczno: "Simpex", cop. 2004. - 335, [1 ] s. ; 21 cm. Na okł podtyt.: słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski, polsko-angielski -
Bibliogr. - Tekst równol. ang.,pol.
ISBN 83-89597-05-5

57. MUCHA, MONIKA
Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji / Monika Mucha. - Wrocław Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 265 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2461 ISSN 0239-6661 ;)
Bibliogr.
ISBN 83-229-2295-7

58. MYSZONA-KOSTRZEWA, KATARZYNA
Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej / Katarzyna Myszona-Kostrzewa. - Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2005. - 151, [2] s.; 21 cm.
Bibliogr. s. [153]
ISBN 83-89363-25-9

59. NARUSZEWICZ, STANISŁAW
Polityka spójności Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Stanisław Naruszewicz. - Warszawa: "Difin", 2004 - 368 s. : tab , wykr.; 23 cm.
Bibliogr. s. 356-368
ISBN 83-7251-400-3

60. Negocjacje
Negocjacje członkowskie : Polska na drodze do Unii Europejskiej / red. Agnieszka Biegaj. -Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999= Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. - 100 s.; 24 cm. - (Zrozumieć Negocjacje)
ISBN 83.907504-8-1

61. NIEDZIELSKI, FR!'ED!'ERIC
Europa jutro / Frederic Niedzielski; [przekł. z fr. "Letterman" - Agencja Tłumaczy Zawodowych]. -Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. - 170, [1] s.; 23 cm.
ISBN 83-03-03565-7

62. NOWAK, ALOJZY ZBIGNIEW
Integracja europejska : szansa dla Polski? / Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 221, [1] s. : il.; 21 cm.
ISBN 83-208-1406-5

63."Nowe sąsiedztwo"
Nowe sąsiedztwo na Wschodzie poszerzonej Unii / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Kołodzieja, - Warszawa : :Elipsa", cop. 2005. - 146 s.: mapy, wykr.; 21 cm.
ISBN 83-7151-641 X

64 Obywntelstwo
Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. -71 s.; 24 cm. -(O Co Pytamy Najczęściej; 9)
Bibliogr.
ISBN 83-S9218-73-9

65. OLCHOWIK-ADAMOWSKA, LILIANA
Podróż po krajach Unii Europejskiej / Liliana Olchowik-Adamowska, Barbara Stettner-Stefańska, Tomasz Ławecki. - Warszawa : Bertelsmann Media, 2002 "Świat Książki", 2004 - 399s. : il., fot. ;24 cm.
ISBN 83.7391-391-2

66. ORŁOWSKI, WITOLD M.
Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Witold M. Orłowski Warszawa: UKIE, 2003. -42, [1] s.; 24 cm.
ISBN83-89218-81-X

67. PATORA, ROMAN
Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego : Polska i Ukraina w drodze do Umi Europejskiej / Roman Patora. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 2002. - 180, [4] s.: il.; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-7285-028-3

68. PIETRZYK, IRENA
Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Irena Pietrzyk -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 321, [2] s.: il.; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-01-13240-X

Pinder J.
Unia Europejska / John Pinder, Simon Usherwood ; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 206 s. : il. ; 21 cm.

69. Podatki
Podatki, stosunki zewnętrzne, unia celna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa . Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop, 2003. - 70 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 7)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

70. Polityka
Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej / Edward Haliżak red. nauk. - Bydgoszcz : "Branta" ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. - 407 s.: wykr., err.; 24 cm. Nazwa drugiego wydawcy w cop.
ISBN 83-89073-70-6

71. Polityka
Polityka socjalna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 62 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 2) Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

72. Polska
Polska lokalna wobec integracji europejskiej / red. Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiedzia. -Kraków : Uniwersitas, 2002. - 188 s.; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-7052-518-0

73. Polska
Polska w Unii Europejskiej. T.2 / red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec. -Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. - 252 s.; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-87205-98-2

74. Polska
Polska na drodze do Unii Europejskiej / red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, i Ewa Synowiec. - Warszawa : Fundacja Prgramów Pomocy dla Rolnictwa, 1997= Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. - 82 s.; 24 cm.
ISBN 83-87205-10-9

75. Polska
Polska a Unia Europejska / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 70 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 10)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

76. Polski
Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej / Agencja UNIA-PRESS. - Warszawa : Wydaw. HUBERTUS, 2000. - 233 s. ;21cm. - (Polska-Europa-Integracja)
ISBN ISSN 1641-0556

77. Pomoc
Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : przewodnik / pod red. Magdaleny Bumat-Mikosz -Wyd. 2, stan prawny na styczeń 2005 r. - Warszawa : "C.H. Beck", 2005. - XVI, 280 s. : rys., wykr., err.; 21 cm.
Na okł. Podtyt. fundusze strukturalne, fundusze przedakcesyjne, programy wspólnotowe, adresy i wzory.
ISBN 83-7387-732-0

78. POPIUK-RYSIŃSKA, IRENA
Unia Europejska : Geneza, kształt i konsekwencje integracji / Irena Popiuk-Rysińska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 145, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy o Społeczeństwie)
ISBN 83-02-06801-2

79. Postępowanie
Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; aut. Janusz Borkowski et al. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - 329 s.; 23 cm. - (Seria Akademicka)
ISBN 83.7444-104-6

80. Prawa
Prawa rodziny - prawa w rodzinie : w systemie Eueopejskiej Karty Socjalnej : orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów / tł. i oprać. Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 261, [1] s.; 24 cm.
Tyt. dod.: Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów
ISBN 83-87673-79-X

81. Prawo
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat stanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespól aut. Jan Barcz [et al.]. - Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2004. - 1511 s.; 24 cm.
ISBN 83-87611-60-3 82. Prawo
Prawa Unii Europejskiej : Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Akcesyjny, Karta Praw Podstawowych UE, Konstytucja dla Europy, skorowidz, bezpłatny dostęp do internetowej bazy aktów prawnych / oprac. Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński. - [Wyd. 2], - Bielsko-Biała : "Park", 2005. - 615 s.; 18 cm. Indeks.
ISBN 83-7266-367-X

83. Prawo
Prawo Unii Europejskiej: prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz fet all -Warszawa: "Wiedza i Praktyka Gospodarcza", 2003. - 812 s.; 24 cm. Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-87611-32-8

84. Przewodnik
Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej / [Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. - Warszawa: UKIE 2002 - 54 [21 s.: il.; 24 cm. 1
ISBN 83-89218-40-2

85. Raport
Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 r. / Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 70 s.; 26 cm.
ISBN 83-89218-80-1

86. Regiony
Regiony / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 495, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm. - (Acąuis Communautaire)
Bibliogr. wykaz aktów prawnych s. 466-490 Indeks
ISBN 83-7334-422-5

87. Rolnictwo
Rolnictwo / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 75 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej ; 1)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

Równość w Unii Europejskiej : teoria i praktyka
pod red. Nauk. Wiesława Bokajły i Anny Pacześniak. – Wrocław, atla2, 2008. – 539 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60732-09-0

88. Rynek
Rynek wewnętrzny / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 69 s.; 24 cm. - (O Co Pytamy Najczęściej; 3)
Bibliogr.
ISBN 83-89218-73-9

89. Rzecz
Rzecz o przyszłości Europy / [Jan Barcz et al.]. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Umi Europejskiej, cop. 2005. - 96 s.: il.; 21 cm.
ISBN 83-922813-0-6

90. Rzecz
Rzecz o przyszłości Europy / [Jan Barcz et al.]. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Unii Europejskiej, cop. 2005. - 96 s.: il.; 21 cm.
ISBN 83-922813-0-6

91. SAPAŁA, MAGDALENA
Rola władz terytorialnych w Unii Europejskiej : formy reprezentacji interesów na forum europejskim / Magdalena Sapała. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 126, [5] s.; 24 cm.
Bibliogr. s. 118-126
ISBN 83-7417-071-9 Skawiński F.
Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej. – Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. – 292 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89607-48-5

92. Skutki
Skutki integracji Polski z Unią Eyropejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński]; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańśku i Instytut Bałtycki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002 - 197s.: il., mapy ; 23 cm.
Region gdański w procesie integracji Polski z Europu Zachodnią
ISBN 83-7322 -076-3

93. SOWIŃSKI, SŁAWOMIR
Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop 2003 - 318 [81 s tabl knlnr il., mapy; 21 cm. -(Zrozumieć Europę)
Bibliogr. - Indeksy
ISBN 83-O4-O4630-X

94. Społeczny
Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003 : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz ¦ [Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.Departament Abnaliz Ekonomicznych i Społecznych]. -Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 251, [1] s.: mapy, wykr.; 26 cm. Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-89217-07-0

95. Standardy
Standardy europejskie / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Czachóra. - Wrocław : "ATLA 2", 2001. - 182 s.; 21 cm.
ISBN 83-88555-40-5

96. Stosunki
Stosunki międzynarodowe / praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza. -Wrocław : Atla 2, 1998. - 562 s.; 21 cm.
ISBN 83-86882-36-0

97. Szersza
Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią. = A winder Europę and the new neighbourhood policy of the european union : selected aspects of Poland"s and the Baltic State's relations with Russia and Belarus / praca zbiorowa pod red. Eufemii Teichmann ; Zakład Badań Nad Gospodarką Państw Bałtyckich. Instytut Gospodarki Światowej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - 244 s.; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-7378.117-x

98. SZLACHTA, JACEK
Polityka regionalna Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. - Warszawa : Fundacja .Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2000. - 47 s.; 21 cm. - (Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny)
ISBN 83-88010-66-2

Szymańska A.
Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2007. - 319 s. : il., wykr. ; 24 cm

Szymańska A.
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - [Stan prawny na 30 października 2007 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. S. 246-247. - Indeks.

99. TKACZYŃSKI, JAN WIKTOR (1960).
Fundusze Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Guido Rossmann. - Białystok: "Temida 2" 2003. - 130 s.; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-86137-95-9

100. TKACZYŃSKI, JAN WIKTOR (1960-).
umai 10/07/06 Fundusze Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Guido Rossmann - Białystok : "Temida 2" 2003, -130 s.; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 83-S6137-95-9

101. TOMASZEWSKA, MONIKA
Zasada wolności pracy w europejskim prawie wspólnotowym / Monika Tomaszewska - Poznań -"Ars boni et aequi", 2003. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87148385

102. Traktat
Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Intearacii Europejskiej, 2003. - 79 s.; 21 cm. ^ '
ISBN 83-89218-13-6

103. Transport
Transport / pod red. Włodzimierza Rydzykowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król. - Wyd. 4 zm - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - X,550 s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm.
Bibliogr. s. 540-550
ISBN83-01-14260-X

104. Udział
Udział Polski w jednolitym rynku - korzyści i koszty dla poszczególnych grap i wybranych sektorów / [aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 109 s. : tab.; 26 cm.
ISBN 83-89218-534

105. Unia
Urna Europejska : atlas / teksty Jakub Niemczykiewicz, Maja Walczak, Paweł Zalewski ; oprać, graf. Ewa Cwalina, Katarzyna Janicka. - Warszawa : "Świat książki", 2005. - 149, [9] s. : il. (gł. kolor), mapy ; 24 cm. Indeksy
ISBN83-7391-921-X

106. Unia
Unia Europejska. T. 1 / red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec. - Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. - 488 s.; 24 cm.
Bibliogr. s 286-288
ISBN 83-87205-99-0

107. Unia
Unia Europejska : podręcznik akademicki / praca zbiorowa pod red.Krystyny MicnałowsKiej-Gorywody. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 486, [1] s.; 24 cm.
ISBN 83-01-12270-6

108. Unia
Unian Europejska a przyszłość polskiej turystyki / [red. Stanisław Bąk et al.] ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Katedra Turystyki. - Warszawa : Szkoła Głowna Handlowa. Urrcyna Wydawnicza, 2003. - 367 s.: il.; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-7.J78-060-2

109. Vademecum
Vaddemecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Biblioteka Depozytowa spólnot Europejskich. - Warszawa: UKIE, 2003. - 306 s.; 24 cm. Indeks
ISBN 83-89218-51-8

110. WACH, KRZYSZTOF
Systemy Podatkowe Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna,
Bibliogr. s. 373-383
ISBN 83-89355-80-9

Wach K.
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. - Kraków; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 552 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.

lll.WARDA, JACEK
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej / Jacek Warda. - Lublin : "Verba", 2005. - 230, [1] s.; -24 cm.
ISBN 83-89468-21-2

112. WEIDENFELD, WERNER (1947-)
Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej / Werner Weidenfeld ; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Gliwice : "Wokół nas", 1996. - 410 s., 20 cm
ISBN 83-853338-55-1

113. Więcej
Więcej niż kolejne rozszerzenie : Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej / John Eatwell, Michael Ellmann, Mats Karlsson, D. Mario Nuti, Judith Shapiro ; przeł.[z ang.] Elżbieta Czarny. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999= Kancelaria Sejmu, - 106, [2] s.; 21 cm.
ISBN 83-7059413-1

Wierzchowska A.
System instytucjonalny Unii Europejskiej. - Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. – 312 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60807-09-5

114.WOJTYRA, WOJCIECH
Rynek mięsa / Wojciech Wojtyra ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). -Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2000. - 56 s. ; 21 cm. - (Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny)
ISBN 83-88010-56-5

115. Wpływ
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac, zespół pod kier. Macieja Grabowskiego et al.]. ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - Stan prawny, grudzień 2002 r. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 74 s.: il., wykr.; 25 cm.
ISBN 83-89218-86-0

116. Wprowadzenie
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel. -Kraków : "Zakamycze", 2002. - 619, [1] s.; 24 cm. - (Podręcznik). - (Seria Akademicka)

117. Współpraca
Współpraca mędzynarodowa samorządu gminnego : raporty / pod red. Adriany Skorupskiej. -Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005 - 137, [1] s. pi. kolor, wykr. , 24 cm. - (Raporty)
ISBN 83-89607-55-7

118, ZARZECZNY, JÓZEF (1946-)
Teoretyczne podstawy a praktyka runkcjonowama sektora socjalnego w Polsce, zarys prowory _ / Józef Zarzeczny. -Wrocław Wydaw Uruweraytetu Wrocławskiego, 2001. 175 s. , (Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2327 ISSN 0239-6661 ;)
Bibliogr.
ISDN 83-229-2151-9

119. Zieliński, Eugeniusz
Rządy w państwach Europy. 1 / Eugeniusz Zieliński, Izolda Bokszczanin. - Warszawa: "ASPRA-JR", 2003.-334 s.; 21 cm.
ISBN 83-88766-94-5